Francesc

Rosselló Llompart

Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Universitat de les Illes Balears

Edifici Anselm Turmeda, despatx 170

Campus UIB

07122 Palma de Mallorca

 

Tel:      + 34 971 173202

Fax:     + 34 971 173003

e-mail: cesc.rossello at uib.es

 

 

Docència                      Recerca               Bloc