Slides for some recent presentations

Ipmu06

JMDA06

EACA06

Curs de LaTeX

Imaginatica07

Euler07 (Sóller)

Lliçó inaugural (Matemàtiques, 08-10-2007)