setembre 2017

Curs 2017-18

En aquest curs acabarem amb el llibre How Learning Works, on se descriuen 7 principis bàsics de la docència.

Curs 2016-17

Reprenderem l'estudi del llibre How Learning Works, on se descriuen 7 principis bàsics de la docència.

Curs 2015-16

Estudiarem el llibre How Learning Works, on se descriuen 7 principis bàsics de la docència.

Las sesiones de 20 de noviembre y 4 y 18 de diciembre se dedican a el problema de disciplina en el aula. Queremos producir unas recomendaciones de normas básicas de comportamiento para uso en la Escuela. Ejemplos de partida.

 


Curs 2011-12

A partir del curso 2011-2012, el transcurrir del Seminario de Docencia puede seguirse en su blog.

Curs 2010-11

Tècniques de treball en grup

Alguns documents:

Curs 2009-10

Avaluació continuada

Algunes idees:

  1. Evaluación continuada no es hacer 3 o 4 exámenes en vez de uno. Eso es más bien “angustia continuada”.

  2. La evaluación continuada no es un fin en sí misma; es parte de un modelo educativo. Mantener el modelo anterior y añadir más pruebas no es eficiente y puede ser contraproducente.

  3. Hay dos tipos de evaluacion: formativa y sumativa. La formativa es para que el alumno se dé cuenta de sus errores y pueda resolverlos, aprendiendo durante este proceso. La evaluación sumativa es la que “da puntos” para la nota final. La evaluacion continuada usa de ambas. No toda es sumativa.

  4. Consideremos el curso como una tarea que debe realizarse. Parte de la tarea debe realizarla el profesor; parte debe realizarla el alumno. Debemos planificar qué parte realizará el alumno (no basta por inconcreto “estudiará la materia y hará los problemas”), qué parte de ella se evaluará y qué parte será formativa, qué parte será sumativa.

  5. Debemos evaluar muchos modos de comportamiento, y no solo la habilidad de hacer exámenes. Podemos evaluar la participación en clase y en foros, entrega de problemas ya sea hechos en casa o en clase, trabajos varios individuales y en equipo... y también exámenes.

Dos documents que poden ser útils:

Influència de l'actitut del professorat a la seva docència

El dia 2 d'octubre varem tenir la sessió del seminari amb la presència de Merche Marqués de la UJI. En Fèlix Rodríguez ha estat tan amable de posar a la nostra disposició un resum del que varem parlar ampliat amb enllaços d'interès.

En Rich Felder va crear una classificació d'estils d'aprenentatge. A la seva pàgina podeu trobar una descripció i un qüestionari per poder classificar voltros en els vostres alumnes. També hi ha 17 articles sobre aquest tema. Un bon primer article a llegir és Matters of style.

Las diferencias entre regiones y países en las pruebas Pisa de Julio Carabaña (agradecimiento a Ricardo Alberich por encontrar el enlace).

Avaluació, autoavaluació, coavaluació

El dia 6 de novembre començarem aquest tema. En parlarem de rúbriques, problemes de l'avaluació, possibilitats d'emprar l'autoavaluació i co-avaluació entre alumnes.

Alguns enllaços interessants:


Curs 2008-09

Elaboració de guies docents

En els darrers Jenui hi ha hagut moltes ponencies sobre aquest tema. Alguns són:

Com millorar la docència amb menys feina

Documents aportats per Fèlix Rodríguez i Adelaida Delagado


Competències transversals

Cóm ensenyar la competència transversal de comunicació? Document de treball

Conferència de Julia González

El 16 de novembre Julia González, de la Universidad de Extremadura, va contar la seva experiència com a coordinadora del plà d'acció tutorial dels estudis d'informàtica de la UNEX. Podeu descarregar un resum (format .ppt)

Quina és la dedicació del professorat a una assignatura del EEES?

Article sobre la mesura d'esforç de l'assignatura de Estructura de Computadors d'en Biel Fiol et al.

Plans d'estudis

Material de la I Jornada de planes de estudio de Informática.

La redacció d'objectius docents

Documents

Exemples


L'avaluacio docent i la seva relacio amb la política del professorat

Teniu a la vostra disposició la presentación en Power Point de Carlos Juiz.

Gràcies a en Toni Jaume, teniu enllaçats quatre documents relatius al tema que podeu consultar:

Portafolis docents (o del professor)

Exemples de portafolis


Les competències genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears

A la reunió del dia 12 de gener, en Juan José Montaño, director de l'OCiHE ens ha vengut a presentar l'estudi que han fet de les competències genèriques que ja hem de començar a traballar a les nostres classes. El llibre publicat s'ha esgotat, però teniu el document final en PDF a la vostra disposició. També he penjat l'article d'El Pais que s'ha comentat a la reunió, i un altre posterior també relatiu al mateix assumpte.

A la reunió dels propers divendres discutirem com podem fer servir aquest document per millorar la nostra docència.


Dotze propostes i una reflexió

Després de dos cursos on el seminari s'havia esvait, aquest curs el tornam a començar amb força. Per inaugurar-lo el divendres dia 15 de setembre vendran Faraon Llorens, vicerrector d'Innovacio Docent de la U. d'Alacant i un dels grans impulsors de la millora docent a la informàtica a Espanya en el derrer deceni, i Rosana Satorre, subdirectora de la EPS de la mateixa universitat. Ells han posat en marxa el primer curs d'informàtica segons el model del EEES, i ens vendran a contar les seves experiències. El títol d'aquest primer tema que comença divendres és Dotze propostes i una reflexió. Teniu a la vostra disposició un breu document preparat pels nostres convidats per iniciar el debat.

Ja está (al menys parcialment) un resum del debat del dia 15 al Wiki del seminari Per correu rebràs informació de com entrar-hi per fer modificacions. Si no ho has rebut, envia un missatge a joe.miro(ensaimada)uib.es.

A partir del document inicial i dels debats a les reunions s'enviara una ponencia al Jenui 2007.. Com recordau, es va fer una crida a tots els qeu vos interesas perticipar, i finalment ho hem fet entre en Pere Palmer i jo (i en Faraon i na Rosana, evidentment). Teniu a la vostra disposició l'esborrany per si voleu fer qualque comentari.

Recursos i enllaços d'interés

Webs d'aprenentatge cooperatiu:

Més enllaços a http://bioinfo.uib.es/~joemiro/FPUn.html


Motivació de l'alumnat


Enquestes


AvaluacionsAuthor ©:Joe Miro
Dept. Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears.